Archive

Issue 4

Shengli Fan, Mei Yu, Gangyi Jiang, Yigang Wang, Wei Wang, Wenda Li
533-547 (2018)

2.07 MB
Naresh Kumar Reddy Andra, Svetlana Nikolaevna Khonina
549-561 (2018)

0.44 MB
Rong-Ling Chen, Ying Zhou, Ming Luo, Ai-Di Zhang, Li-Hua Gong
563-573 (2018)

0.93 MB

0.32 MB
Yanfeng Su, Zhijian Cai, Lingyan Shi, Feng Zhou, Haidong Chen, Jianhong Wu
589-600 (2018)

0.76 MB
Hamed Alipour-Banaei, Mahsa Jahanara, Farhad Mehdizadeh
601-608 (2018)

0.53 MB

0.45 MB
Yan Li, Xianting Zhang, Jinhui Yuan, Zhe Kang, Xinzhu Sang, Shuai Kang, Xue Kang, Binbin Yan, Kuiru Wang, Chongxiu Yu
621-632 (2018)

1.24 MB

0.5 MB

0.2 MB
Zhenfei Jiang, Zhanghang Zhu, Tao Wang
661-670 (2018)

0.38 MB

5.53 MB
Linguang Xu, Sheng Zhou, Tianbo He, Jingsong Li
687-695 (2018)

0.34 MB
Piotr Jakubowski, Irena Fryc
697-704 (2018)

0.33 MB

Issue 3

Farah Lallam, Hadjira Badaoui, Mehadji Abri, Amal Fedaouche
341-348 (2018)

1.05 MB
Juanli Hui, Keqing Lu, Chong Zhao, Lixu Gao, Weijun Chen
349-359 (2018)

0.68 MB
Zina Baraket, Jihene Zaghdoudi, Mounir Kanzari
361-371 (2018)

1.19 MB
Ying Bao, Jingheng Lan, Yu Miao, Dawei Zhang, Xiumin Gao
373-387 (2018)

5.35 MB
Ziyang Chen, Xiansheng Hu, Xudong Chen, Xiaoyan Wang, Jixiong Pu
389-398 (2018)

9.2 MB

38.75 MB
Jiazhong Zeng, Xiufeng Li, Peng Ge
413-420 (2018)

10.34 MB

0.33 MB

2.29 MB
Ce Tan, Qing Wang, Yi Ding, Hong-wei Li, Meng Wang, Hai Liu
449-462 (2018)

3.28 MB
Anna Przekoracka-Krawczyk, Monika Wojtczak-Kwaśniewska, Katarzyna Przekoracka, Fabrizio Zeri, Ryszard Naskręcki
463-475 (2018)

1.62 MB
Maciej Bosek, Alicja Szołna-Chodór, Nadia Antonova, Bronisław Grzegorzewski
477-488 (2018)

1.52 MB
Tofiq Nurmohammadi, Reza Yadipour, Karim Abbasian
489-497 (2018)

0.39 MB

0.41 MB
Yilin Shan, Peng Ge
515-527 (2018)

42.94 MB

Issue 2


0.16 MB
Marko Smilić, Zoran Perić, Dejan Milić, Aleksandar Marković, Milan Savić
179-189 (2018)

1.13 MB

1.9 MB
Ana Belén Castaño-Fernandez, Andrei Martínez-Finkelshtein, D. Robert Iskander
201-210 (2018)

0.4 MB
Ana Belén Castaño-Fernandez, Andrei Martínez-Finkelshtein, D. Robert Iskander
211-223 (2018)

0.76 MB

1.91 MB

0.4 MB
Martin Kyselak, Filip Dvorak, Jan Maschke, Cestmir Vlcek
249-261 (2018)

0.6 MB
Nurul Asha Mohd Nazal, Man-hong Lai, Kok-sing Lim, Dinusha Serandi Gunawardena, Wu-yi Chong, Hang-zhou Yang, Harith Ahmad
263-271 (2018)

0.31 MB

0.64 MB
Irina Bobkova, Tatiana Kompaniets
285-296 (2018)

0.4 MB

0.31 MB
Wucong Zhang, Bo Dong, Wei Zhang, Zhaoshui He, Shengli Xie, Yanzhou Zhou
311-323 (2018)

5.71 MB
Jing Gao, Guang Han, Qipeng Lu, Haiquan Ding, Jianghong Xu, Jihao Sun
325-335 (2018)

0.41 MB

Issue 1

Youness Bentahar, Mohamed Afifi, Hanane Dalimi, Said Amar
5-14 (2018)

0.38 MB

0.66 MB

0.75 MB
Song Sun, Yiping Cao, Cheng Chen, Guangkai Fu, Yapin Wang, Xingfen Xu
39-51 (2018)

0.51 MB

0.41 MB
Naim Ben Ali, Way Yusoff, Youssef Trabelsi, Mounir Kanzari
65-73 (2018)

0.28 MB

0.46 MB
Wa Kong, Qiang Cai, Zhi-li Lin, Yun-tuan Fang
87-94 (2018)

0.68 MB

2.05 MB
Oleksandr Rybalko, Vjacheslav Zhurba, Mykhaylo Petrovskyi, Iuliia Rybalko, Iryna Buriak, Gennadiy Vorobyov
105-116 (2018)

0.47 MB

0.69 MB

0.66 MB
Monika Czaińska, Anna Przekoracka-Krawczyk, Ryszard Naskręcki, Rob van der Lubbe
137-148 (2018)

0.62 MB

0.7 MB
Sourabh Sahu, Jalil Ali, Ghanshyam Singh
161-167 (2018)

0.63 MB

OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Faculty of Fundamental Problems of Technology, Wrocław University of Science and Technology