Archive

Volodymyr Fitio, Iryna Yaremchuk, Oleksandr Vernyhor, Yaroslav Bobitski
171-184 (2020)

0.46 MB
Lve Huang, Lushen Wu, Wenyan Xiao, Qingjin Peng
185-198 (2020)

1.49 MB
Yanni Zhang, Jiaxi Yang, Meiqi Song, Xuan Zhang, Daquan Yang
199-207 (2020)

1.47 MB

0.41 MB

0.74 MB
Huichuan Lin, Yan Li, Xiaoming Zhou, Juanjuan Wang, Ziyang Chen, Jixiong Pu
229-240 (2020)

0.71 MB
Yan Xiao, Xiao-Qin Bai, Chang-Yong Li, Ting-Ting Lv
241-250 (2020)

0.6 MB
Adriana Łozińska, Mikołaj Badura, Katarzyna Bielak, Beata Ściana, Marek Tłaczała
251-256 (2020)

0.26 MB
Zaifu Jiang, Zhengmao Wu, Elumalai Jayaprasath, Wenyan Yang, Chunxia Hu, Bing Cui, Guangqiong Xia
257-269 (2020)

0.44 MB
Chenhao Gao, Bo Wang, Chen Fu, Jimin Fang, Kunhua Wen, Ziming Meng, Zhaogang Nie, Xiangjun Xing, Li Chen, Liang Lei, Jinyun Zhou
271-280 (2020)

1.05 MB
Emilia Pruszyńska-Karbownik, Marcin Gębski, Magdalena Marciniak, James A. Lott, Tomasz Czyszanowski
281-288 (2020)

0.45 MB
Adriana Łozińska, Mikołaj Badura, Joanna Jadczak, Katarzyna Bielak, Beata Ściana
289-299 (2020)

1.34 MB

0.71 MB
Mateusz Hajdel, Grzegorz Muzioł, Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek, Marcin Siekacz, Paweł Wolny, Czesław Skierbiszewski
311-321 (2020)

0.55 MB
Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek, Grzegorz Muziol, Mikolaj Żak, Mateusz Hajdel, Marcin Siekacz, Anna Feduniewicz-Żmuda, Czeslaw Skierbiszewski
323-330 (2020)

0.45 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology