Archive

Issue 4


0.5 MB
M. Milosevic, N. Stevanovic, V.M. Markovic, Z. Cimbaljevic
523-538 (2023)

2.2 MB
Nattawut Suksawat, Sitti Buathong, Sarayut Deachapunya
539-545 (2023)

0.8 MB

1.05 MB

1.34 MB
Lingyu Wang, Xiaojie Sun, Guanxue Wang, Xiangyu Kang, Ziyan Li, Xiumin Gao, Songlin Zhuang
575-589 (2023)

18.44 MB

1.94 MB
Ma Zhen-Meng, Tian Miao, Zhang Lei, Gao Pei-Feng
603-619 (2023)

1.87 MB
Jinping Cheng, Yingying Xiao, Hao Wu, Xiaoling Ji, Tao Wang
621-631 (2023)

0.72 MB

1.11 MB
Huazhong Xiang, Qihui Ding, Nianning Li, Xin Zhang, Peng Wang, Hongtao Li, Zexi Zheng, Dawei Zhang
643-654 (2023)

1.38 MB
Rui Zhao, Kai Zhang, Songfeng Kou, Xian Wei, Zhongcheng Liang
655-665 (2023)

1.47 MB
Serhii I. Pokutnii, Andrzej Radosz
667-675 (2023)

0.19 MB

Issue 3

Wacław Urbańczyk
325-325 (2023)

0.16 MB

1.34 MB
Frazna Parasuti, Dyah Hikmawati, Herri Trilaksana, Moh. Yasin
353-361 (2023)

0.45 MB

0.86 MB
Huazhong Xiang, Peng Wang, Zexi Zheng, Gang Zheng, Jiabi Chen, Cheng Wang, Dawei Zhang, Songlin Zhuang
377-391 (2023)

1.54 MB

0.48 MB
Abdelkarim El Mouncharih, Rabi Takassa, Omar Farkad, Abdelaziz Tchenka, El Alami Ibnouelghazi, Driss Abouelaoualim
407-418 (2023)

0.28 MB
Kangle Shen, Jian Yang, Jiayi Zhao, Xinyu Yang, Hua Yang
419-429 (2023)

1.03 MB

1.88 MB
Zhihui Li, Bin Gao, Xiaoou Pan, Linlin Li, Chenxuan Wang, Weizhuo Zuo, Yu Ji, Shutian Liu, Zhengjun Liu
447-466 (2023)

6 MB

3.94 MB
Ye Zhang, Saining Zhang, Danni Zhang, Yanmei Su, Junkai Yi, Pengfei Wang, Ruiting Wang, Guangzhen Luo, Xuliang Zhou, Jiaoqing Pan
483-493 (2023)

0.71 MB

0.67 MB

Issue 2


1.54 MB

3.15 MB
Ximin Zhang, Sen Qian, Huixin Liu, Chuan Chen, Chuanlu Deng, Chengyong Hu, Yi Huang
199-211 (2023)

1.09 MB
Xin Li, Xieyuan Li, Haitao Zhang, Shuang Chen, Shurong Liu, Yang Li
213-226 (2023)

4.54 MB
TingFen Cao, Bowu Liu, Hui Wang, Wei Ni, Jinli Zhang, Xiaojuan Chen, YinGang Li, Hai Zhou, Xiaodong Jiang, Dongxia Hu, Qihua Zhu
227-238 (2023)

1.15 MB
Kaveh Eyvazi, Mohammad Azim Karami
239-248 (2023)

0.6 MB

11.81 MB

0.99 MB

0.4 MB
Yi Xiao, Ya-Chen Xu, Nan-Run Zhou, Zhen-Rong Lin
291-305 (2023)

3.01 MB

2.14 MB

Issue 1


1.28 MB

2.25 MB
Yi Li, Xingchun Chu, Zhongxiang Han, Hanling Tang, Xinkang Song
35-48 (2023)

0.92 MB
Yanling Chen, Lianglun Cheng, Heng Wu, Ziyang Chen, Feng Li
49-64 (2023)

3.81 MB

5.29 MB
Chenyuan Yuan, Caifu Yuan, Sufen Xiang, Xiaoling Ji, Tao Wang
87-98 (2023)

0.75 MB
Forogh Pakrai, Mohammad Soroosh, Jabbar Ganji
99-109 (2023)

0.63 MB
Jelena Todorovic, Petar Spalevic, Stefan Panic, Majid Hamid Abdullah, Ivan Pantelic
111-126 (2023)

5.35 MB

1.28 MB
Hadi Gholamzadeh, Reza Hosseini, Hadi Veladi, Hadi Rahimi
141-152 (2023)

0.35 MB
Xiangwei Zeng, Yahong Li, Xueye Chen, Hongxia Zheng
153-160 (2023)

2.75 MB

OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology