Archive

Danish Ali Mazhar, Syed Zafar Ali, Muhammad Khawar Islam
485-495 (2022)

2.38 MB

4.96 MB
Yong Tang, Hao Zhang, Li Zhang, Xin Feng Yu, Yun Feng Bai
511-519 (2022)

0.47 MB
Pedro-David Filio-Aguilar, Lourdes López-García, Juvenal Rueda-Paz, Manuel Ávila-Aoki
521-533 (2022)

1.5 MB

0.84 MB
Xiacao Ju, Weiguang Wang, Bingchao Liu, Yanzhao Hou, Huashun Wen, Daquan Yang
551-563 (2022)

4.5 MB

1.02 MB
Chaoqun Yu, Fuchang Chen, Jun Zeng, Cheng Huang, Zhimin He, Huichuan Lin, Yongtao Zhang, Ziyang Chen, Jixiong Pu
575-583 (2022)

1.1 MB
Zhuan Zhao, Giovanni Santi, Alain Jody Corso, Maria Guglielmina Pelizzo
585-598 (2022)

1.62 MB
Yucheng Mao, Yiwu Ma, Ying Huang, Hua Yang
599-611 (2022)

1.71 MB
Merzoug Ammari, Ahlem Benmerkhi, Mohamed Bouchemat
613-625 (2022)

1.34 MB

3.92 MB

4.11 MB

0.9 MB
Tian Qiu, Wei-Hua Dai, Su-Hua Chen, Hang Zhou, Li-Hua Gong
669-684 (2022)

2.35 MB
OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology