Archive

Issue 4


4.67 MB

0.81 MB
Andrzej Kaźmierczak, Mateusz Słowikowski, Krystian Pavłov, Maciej Filipiak, Michael Vervaeke, Cuma Tyszkiewicz, Heidi Ottevaere, Ryszard Piramidowicz, Paweł Karasiński
539-549 (2020)

2.02 MB
Hongxia Zhang, Qingwen Jin, Peng Li, Dagong Jia, Tiegen Liu
551-566 (2020)

2.03 MB

0.62 MB
Dan Li, Baolong Zhang, Jiawei Zhu, Qi Wang, Zhenwei Zhu
579-592 (2020)

1.17 MB
Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Michał Szymański, Andrzej Maląg
593-607 (2020)

1.77 MB
Chenhao Gao, Bo Wang, Kunhua Wen, Ziming Meng, Qu Wang, Zhaogang Nie, Xiangjun Xing, Li Chen, Liang Lei, Jinyun Zhou
609-618 (2020)

1.45 MB
Yao Li, Tong Su, Lizhi Sheng, Neng Xu, Baosheng Zhao
619-632 (2020)

1.49 MB
Jun-Yun Wu, Wei-Liang Huang, Ru-Hong Wen, Li-Hua Gong
633-647 (2020)

3.93 MB
Yiyun Yao, Alain J. Corso, Marco Bazzan, Enrico Tessarolo, Zhanshan Wang, Qiushi Huang, Runze Qi, A. Martucci, Maria G. Pelizzo
649-661 (2020)

1.22 MB

0.58 MB

0.57 MB

Issue 3


0.34 MB

0.83 MB
Jianhua Wu, Hai Liu, Xishun Zhu
357-376 (2020)

1.68 MB

0.71 MB

0.88 MB
Ehsan Beiranvand, Mohammad Danaie, Majid Afsahi
401-413 (2020)

1.59 MB
Yan Xu, Ziye Gao, Guangqiong Xia, Zhengmao Wu
415-423 (2020)

0.79 MB
Guangyu Luan, Mingguang Shan, Zhi Zhong, Bai Xia
425-432 (2020)

1.74 MB
Xiao Wang, Jiang Xu, Weixian Qian, Jingyi Ouyang
433-445 (2020)

0.4 MB

0.53 MB
Karolina Liebert, Martyna Rachon, Andrzej Kolodziejczyk, Maciej Sypek, Izabela Ducin, Przemysław Zagrajek, Agnieszka Siemion
463-476 (2020)

1.83 MB
Mengmeng Wang, Yannis Pousset, Phillippe Carré, Clency Perrine, Nanrun Zhou, Jianhua Wu*
477-495 (2020)

2.92 MB

Issue 2

Volodymyr Fitio, Iryna Yaremchuk, Oleksandr Vernyhor, Yaroslav Bobitski
171-184 (2020)

0.46 MB
Lve Huang, Lushen Wu, Wenyan Xiao, Qingjin Peng
185-198 (2020)

1.49 MB
Yanni Zhang, Jiaxi Yang, Meiqi Song, Xuan Zhang, Daquan Yang
199-207 (2020)

1.47 MB

0.41 MB

0.74 MB
Huichuan Lin, Yan Li, Xiaoming Zhou, Juanjuan Wang, Ziyang Chen, Jixiong Pu
229-240 (2020)

0.71 MB
Yan Xiao, Xiao-Qin Bai, Chang-Yong Li, Ting-Ting Lv
241-250 (2020)

0.6 MB
Adriana Łozińska, Mikołaj Badura, Katarzyna Bielak, Beata Ściana, Marek Tłaczała
251-256 (2020)

0.26 MB
Zaifu Jiang, Zhengmao Wu, Elumalai Jayaprasath, Wenyan Yang, Chunxia Hu, Bing Cui, Guangqiong Xia
257-269 (2020)

0.44 MB
Chenhao Gao, Bo Wang, Chen Fu, Jimin Fang, Kunhua Wen, Ziming Meng, Zhaogang Nie, Xiangjun Xing, Li Chen, Liang Lei, Jinyun Zhou
271-280 (2020)

1.05 MB
Emilia Pruszyńska-Karbownik, Marcin Gębski, Magdalena Marciniak, James A. Lott, Tomasz Czyszanowski
281-288 (2020)

0.45 MB
Adriana Łozińska, Mikołaj Badura, Joanna Jadczak, Katarzyna Bielak, Beata Ściana
289-299 (2020)

1.34 MB

0.71 MB
Mateusz Hajdel, Grzegorz Muzioł, Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek, Marcin Siekacz, Paweł Wolny, Czesław Skierbiszewski
311-321 (2020)

0.55 MB
Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek, Grzegorz Muziol, Mikolaj Żak, Mateusz Hajdel, Marcin Siekacz, Anna Feduniewicz-Żmuda, Czeslaw Skierbiszewski
323-330 (2020)

0.45 MB

Issue 1


0.47 MB

0.91 MB
Daquan Yang, Bing Duan, Xuan Zhang, Hui Lu
37-47 (2020)

1.38 MB
Yongfeng Gao, Liu He, Zhen Jiang, Jun Zhou, Yuejia Shi, Wenfang Bai
49-59 (2020)

1.6 MB

0.88 MB
Rapeepan Kaewon, Chutchai Pawong, Ratchapak Chitaree, Tossaporn Lertvanithphol, Apichai Bhatranand
69-81 (2020)

0.79 MB

1.83 MB

0.96 MB

0.58 MB
Jarosław Serafińczuk, Łukasz Pawlaczyk, Artur Podhorodecki, Nikolai Gaponenko, Igor Molchan, George Thompson
127-134 (2020)

0.64 MB
Janusz Jaglarz, Dominik Wyszyński, Michał Lach, Janusz Mikuła, Ryszard Duraj
135-146 (2020)

1.4 MB
Agnieszka Jóźwik, Magdalena Asejczyk-Widlicka, Agnieszka Boszczyk, Henryk Kasprzak, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
147-159 (2020)

0.28 MB
Emilia Baszanowska, Zbigniew Otremba
161-169 (2020)

1.6 MB

OPTICA APPLICATA - a quarterly of the Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology